bornemisza

Hírek - Események

M E G H Í V Ó

A Bornemisza Péter Társaság áprilisi rendezvényére
Meghívottunk:

Bölcskey-Molnár Dávid

az

Európai Magyar Ifjúsági Tanács elnöke

A pódiumbeszélgetésben közreműködik Lengyel Balázs
A beszélgetés moderátora: Kató Zoltán, a BPT elnöke
2023. április 2.-án, vasárnap, d.u. 17:30 órakor.
A rendezvény helyszíne: Bécs 6. Capistrangasse 2/15 

Életrajz

Bölcskey-Molnár Dávid 1998. február 22-én született Bécsben, Dr. Bölcskey Elemér építőmérnök, egyetemi tanár és Molnár Krisztina tolmács, fordító fiaként. 

Általános iskola után a karlsplatzi Evangélikus Kooperatív Középiskolába járt, ezt követően Technikumban érettségizett, a HTL Mödling Belsőépítész szakán. 

Sorkatonai szolgálatát az Osztrák Hadsereg díszőrcsapatában, a gárdakompániában teljesítette. A családi hagyományokat folytatva ezután először az egyértelműnek tűnő utat választva, a Bécsi Műszaki Egyetemen Építészetet kezdett tanulni. Valós hivatását és szenvedélyét követve egy félév után szakot váltott, és 2020 óta a Bécsi Egyetemen tanul a Történelem és a Politikatudomány karokon. A múlt félévet egy Erasmus program keretében az Eötvös-Loránd-Tudományegyetemen tölthette. Tanulmányaiért többször nyert el ösztöndíjat, ezek mellett nyaranta dolgozik, így tavaly például a kismartoni Esterházy kastély múzeumában. Főbb érdeklődési köre az Osztrák-Magyar Monarchia, valamint a 20. század Diplomáciatörténete.

Később olyan területen szeretne elhelyezkedni, ahol egyetemi tanulmányai mellett többnyelvűségét is tudja hasznosítani.

Általános iskolás kora óta a Bécsi Magyar Iskola diákja volt. A magyar nyelv, irodalom és történelem iránti érdeklődésének és ragaszkodásának magját itt ültették el benne.  A szavalóversenyeken, ünnepi megemlékezéseken való részvétele hosszú évekig a naptári év biztos időpontjait jelentették számára. Nem aktív Bécsi Magyar Iskolás diákként is rendkívül fontos számára magyarsága, ezért a felelősségvállalás is. Majdnem két éve a Bécsi Naplóban ír cikkeket, elsősorban sport témájúakat (olimpia, foci eb/vb), de volt már közélettel, illetve politikával foglalkozó írása is. 

A tavaly májusban, Bázelben a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a NYEOMSZSZ (Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége) segítségével megalakuló EMIT (Európai Magyar Ifjúsági Tanács) alapító tagja, első elnöke. 

M E G H Í V Ó

a Bornemisza Péter Társaság márciusi rendezvényére
Meghívottunk:

dr. Deák Ernő történész
  

Útkeresés a jövőbe – Betakarított tanulmányok, értekezések, értékelések

Könyvbemutató – Közönségtalálkozó

A szerzővel Böröndi Lajos kiadó, szerkesztő beszélget

2023. március 5.-én, vasárnap, d.u. 17:30 órakor

A rendezvény helyszíne: Bécs 6., Capistrangasse 2/15

 életrajz

Dr. DEÁK Ernő 1940. június 9-én született kisbirtokos családból a Sopron megyei Peresztegen. (Apai ágon nagylózsi nagyszülei Deák Antal és Fejes Ágnes, a peresztegi anyai ágon Bongár János és Sinkó Marcella). 1956. december 9-én hagyta el Magyarországot, azóta Ausztriában él. A középiskolát Ausztria különböző magyar gimnáziumaiban végezte, Innsbruckban érettségizett az 1960/61-es tanévben. Ezt követően a bécsi Tudományegyetemen, főszakon gazdaság- és társadalomtörténetet, ill. kelet-európai történetet, mellékszakon germanisztikát végzett. Doktori értekezését a mai Burgenlandban fekvő Lánzsér-lakompaki uradalom történtéből írta, fősúllyal a XVI-XVII. századra, kitekintéssel a Mária Terézia-féle urbárium rendezésre. 1970. július 9-én avatták a filozófiai tudományok doktorává. 1970-1976 között kutató tanársegédként dolgozott a Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomtörténeti Intézetében, majd az Osztrák Tudományos Akadémia Gazdaság-, Társadalom- és Várostörténeti Bizottságához, onnan a Történettudományi Bizottságához (1997) került, ahol 2005. december 31-ig tudományos munkatársként alkalmazták. Tudományos munkásságának súlypontja az újkori gazdaság- és társadalomtörténet, különös tekintettel Közép-Európára, ezen belül az agrártörténet, várostörténet, kisnemesi életmód valamint a kivándorlás a XIXXX. században. Úgyszintén érdeklődési köréhez tartozik a kisebbségkutatás. Várostörténeti kutatásai eddig két részben jelentek meg az Osztrák Tudományos Akadémia kiadásában németül A magyar korona városai (1785-1918) I. A városok és a városias települések általános meghatározása (1979), II. 

A városok adattára (1989). A III. rész, A városok struktúrája és tipológiája (előkészületben). Egyetemi tanulmányai megkezdése óta (1961 ősz) megszakításokkal aktív szerepet vállal az ausztriai (bécsi) magyarok egyesületi életében. 1967-ben egyik alapítója és névadója volt az integratio c. magyar-német nyelvű kulturális folyóiratnak, amely gondozásában 1979 óta könyvsorozatként kerül kiadásra. Ausztriában elsőként adott ki gyűjteményes felmérést az ausztriai népcsoportok múltjáról és jelenéről németül (1979). Elnöksége alatt (1971-1973) került sor az „Europa“-Club átszervezésére. Az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének alapításától (1980) főtitkára, 1992-2014 között elnöke. 1985 januárjától szerkeszti az 1980 márciusa óta megjelenő Bécsi Naplót. Alapító- és vezetőségi tagja az 1982 óta működő interetnikus Nemzetiségi Ügyek Bécsi Munkaközösségének. A 2001 novemberében alakult Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének 2019-ig elnöke.

2023. február 5.-én, vasárnap, d.u. 17:30 órakor

dr. Jánó Mihály művészettörténész

A Szent László-legenda falképei a középkori Magyar Királyság templomaiban

M E G H Í V Ó

a Bornemisza Péter Társaság februári rendezvényére

Meghívottunk:


dr. Jánó Mihály művészettörténész

    

A Szent László-legenda falképei a középkori Magyar Királyság templomaiban

2023. február 5.-én, vasárnap, d.u. 17:30 órakor

A rendezvény helyszíne: Bécs 6., Capistrangasse 2/15

ÉLETRAJZ

 Jánó Mihály 1945. május 2-án született a németországi Eichstättben. Középiskolai tanulmányait Kézdivásárhelyen és Kolozsváron végezte. 1979-ben a Babeș-Bolyai Tudományegyetem történelem szakán felsőfokú végzettséget szerez. Doktori oklevelét 2010-ben szerezte meg a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Művészettörténet tanszékén.

Szakmai életútja igen változatos: 1973 és 1983 között a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum konzervátora, majd muzeológusa. 1983 és 1989 között a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum képtárának vezetője. 2001-től 2008-ig a Székely Nemzeti Múzeum Gyárfás Jenő Képtárának fő-muzeológusa. Jánó Mihály fő kutatási területe: az erdélyi középkori falképfestészet, azon belül a Szent László-ábrázolások ikonográfiája. Barabás Miklós (1810-1898) a „nemzet festőjé”-nek életműve, illetve az erdélyi magyar műemlékvédelem.

1973 és 2001 között több mint 250 képzőművészeti, történeti és műemléki dokumentációs kiállítás szervezése és megrendezése fűződik a nevéhez. 1974 és 2021 között pedig több mint 200 előadást tartott a magyar középkori, újkor és jelenkori képzőművészet témájában, Erdélyben, Magyarországon, és külföldön egyaránt. Szakmai tevékenysége mellett Jánó Mihály aktív szerepet vállal a közéletben is, hogy csak a legfontosabbakat említsük: 1990-2001 között Kovászna megye művelődési felügyelőségének főtanácsosa. Munkatársaival együtt végzett hivatali tevékenységéből kiemelhető: a Kovászna megyei művelődési intézmények által szervezett tudományos vagy közművelődési rendezvények szervezési és pénzügyi támogatása; valamint művelődési és művészeti intézmények, egyesületek, alapítványok létrehozásának kezdeményezése és társszervezése.

1990 és 2022 között tíz könyve, több mint száz tanulmánya, ismeretterjesztő cikke jelent meg romániai és magyarországi lapokban az erdélyi művészettörténet témakörében.

Számos jelentős művészeti és művelődési rendezvény, történelmi és bölcsészeti tudományos konferenciasorozat szervezésében, továbbá emlékművek és köztéri szobrok megrendelésében és avató ünnepségek szervezésében működött közre. Az eltelt évtizedekben tevékenyen támogatta az egyházak kultúrális rendezvényeit, valamint a roma közösségek művelődési rendezvényeinek szervezését.

1991-ben létrehozta Kovászna megye a „Kultúra szabadságáért” díját, a Háromszék művelődési életében kimagasló eredményeket elért intézmények és szakemberek számára. Munkája elismeréseként Jánó Mihályt több rangos szakmai testület választotta tagjává: a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat; a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Budapest; a Romániai Képzőművészek Szövetsége; a Barabás Miklós Céh; a Magyar Művészet Akadémia köztestülete. 2022-ben, az erdélyi magyar kulturális örökség feltárását és széles körű megismertetését szolgáló munkája elismeréseként Novák Katalin, a Magyar Köztársaság elnöke Jánó Mihály részére a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.

2022. december 8-án, csütörtökön 18 órakor

A Bécsi Napló és a Bornemisza Péter Társaság közös rendezvénye: S. Csoma János: Utóéletem c. verseskötetének

A rendezvény helyszíne: Bécsi Magyar Otthonban (Bécs I., Schwedenplatz 5/I/9)

Meghívó
A Bécsi Napló és a Bornemisza Péter Társaság közös rendezvényére
S. Csoma János: Utóéletem c. verseskötetének

bemutatójára

2022. december 8.-án, csütörtökön 18 órakor
a Bécsi Magyar Otthonban (Bécs I., Schwedenplatz 5/I/9)

Üdvözlés: Deák Ernő
Moderátor: Martos Péter

A kötetet bemutatja és méltatja: Ködöböcz Gábor, irodalomtudós (Eger)

Közreműködik:

S. Csoma János (videofelvételen)
Pohl Balázs, színész
Duics László, zongorista
Víg Margit, hegedűművész

2022. december 4-én, vasárnap, d.u. 17:30 órakor

Ádvent a könyvtárban -Adventi hölgykoszorú

A rendezvény helyszíne: Bécs 6., Capistrangasse 2/15

M E G H Í V Ó
A Bornemisza Péter Társaság decemberi rendezvényére
Ádvent a könyvtárban
Lev Tolsztoj: Pánov bácsi karácsonya
Felolvassa: Andorka Hanna és Másréti Kató Zoltán
Zenei kíséret: Víg Margit
Adventi hölgykoszorú – csoportos képzőművészeti kiállítás
Kiállító művészek: Andorka Hanna, Bajka Kinga Csengele, Komáromi Mónika, Schmuck Éva
2022. december 4-én, vasárnap, d.u. 17:30 órakor
A rendezvény helyszíne: Bécs 6., Capistrangasse 2/15

2022. november 6-án, vasárnap, d.u. 17:30 óra

Reha György: A kortárs képzőművészet helyzete Magyarországon

A rendezvény helyszíne: Bécs 6., Capistrangasse 2/15

Kapcsolat

Bornemisza Péter Társaság / Péter Bornemisza Gesellschaft.

Capistrangasse 2/15, 1060 Wien, Ausztria

Bankverbindung:

Unicredit-Bank Austria, 1020 Wien, Rothschildplatz 1. BLZ: 11000 Konto Nr. 00207578600 IBAN: AT581100000207578600 SWIFT (BIC): BKAUATWW

Támogató

Copyright © 2023 Bornemisza Péter Társaság / Péter Bornemisza Gesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.